اخبار اجتماعی » بطحایی: دیدن صندلی خالی "حافظی" طاقت‌فرساست